CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 大埔 大埔花園
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $2500.00 / 售: $850,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B20-01105181    收藏
地區 新界 大埔
街道/屋苑/大廈 大埔花園 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2020-01-03
結束刊登日期 2020-02-18
備註 大埔花園車位租買沒有業權限制包律師費租HKD 1,800 售 HKD 850,000

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
大埔 大埔花園 B/207 0.800 2020-01-07
大埔 大埔花園 B/251 8.000 2019-06-27
大埔 大埔花園 B/156 0.850 2019-01-09
大埔 大埔花園 B/269 0.650 2018-09-24
大埔 大埔花園 B/63 0.938 2018-06-25
大埔 大埔花園 B/108 0.725 2018-06-13
大埔 大埔花園 B/156 0.768 2018-05-17
大埔 大埔花園 B/63 0.800 2018-05-02
大埔 大埔花園 B/169 0.750 2018-04-24

大埔 大埔花園 B/270 0.588 2018-04-20
大埔 大埔花園 B/269 0.628 2018-04-06
大埔 大埔花園 B/269 0.550 2018-03-09
大埔 大埔花園 B/108 0.510 2018-03-08
大埔 大埔花園 B/270 0.510 2018-03-08
大埔 大埔花園 B/254 0.520 2018-01-03
大埔 大埔花園 B/6 0.200 2017-09-18
大埔 大埔花園 B/206 0.520 2017-08-30
大埔 大埔花園 B/5 0.500 2017-05-29
大埔 大埔花園 B/5 0.500 2017-05-18
大埔 大埔花園 B/156 0.450 2017-03-28
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: