CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 馬鞍山 聽濤雅苑
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $2800.00
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-09100273
地區 新界 馬鞍山
街道/屋苑/大廈 聽濤雅苑 <地圖>
車位位置 B2層
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2019-09-26
備註 -
聯絡人 陳先生
電話 98668114

一按即可 WhatsApp 與業主聯絡
電郵 [email protected]
購買增值服務 首頁焦點盤
搜尋頁贊助盤
地區追蹤電郵
轉貼Facebook專頁

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/146 1.030 2019-10-15
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/265 1.240 2019-08-23
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/99 1.345 2019-08-22
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/119 1.220 2019-08-21
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/265 1.240 2019-08-13
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/7 1.318 2019-08-13
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/105 1.205 2019-07-24
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/293 1.230 2019-07-11
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/688 1.215 2019-06-26

馬鞍山 聽濤雅苑 B2/25 1.500 2019-06-26
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/420 1.000 2019-06-21
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/404 1.192 2019-06-20
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/71 1.290 2019-06-11
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/13 1.280 2019-05-16
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/612 1.210 2019-05-15
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/62 1.269 2019-05-07
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/443 1.250 2019-04-23
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/699 1.200 2019-04-18
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/130 1.268 2019-04-18
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/233 1.250 2019-04-18
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: