CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 鴨脷洲 海怡半島
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $4200.00
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-10102026
地區 香港 鴨脷洲
街道/屋苑/大廈 海怡半島 三期 <地圖>
車位位置 L2層
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2019-10-28
備註 可即用, 獨立大車位, 近22座, 獨立車位, 超易泊, 可即用
聯絡人 陳小姐
電話 91307123

一按即可 WhatsApp 與業主聯絡
電郵 [email protected]
購買增值服務 首頁焦點盤
搜尋頁贊助盤
地區追蹤電郵
轉貼Facebook專頁

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
香港仔 海怡半島 第04期 B1/47 1.720 2019-11-07
香港仔 海怡半島 第03期 P1/150 1.748 2019-11-07
香港仔 海怡半島 第03期 P2/69 1.750 2019-10-28
香港仔 海怡半島 第04期 B2/148 1.660 2019-10-14
香港仔 海怡半島 第04期 B2/148 1.660 2019-10-14
香港仔 海怡半島 第04期 B2/182 1.600 2019-10-04
香港仔 海怡半島 第03期 P1/150 1.748 2019-09-09
香港仔 海怡半島 第04期 B2/206 1.720 2019-08-23
香港仔 海怡半島 第02期 P2/16 2.200 2019-08-21

香港仔 海怡半島 第04期 B2/17,A17 2.600 2019-08-20
香港仔 海怡半島 第04期 G/31 1.780 2019-08-16
香港仔 海怡半島 第01期 P3/14 2.480 2019-08-12
香港仔 海怡半島 第03期 P1/110 13.800 2019-08-06
香港仔 海怡半島 第03期 P1/361 1.815 2019-07-04
香港仔 海怡半島 第04期 G/95 1.850 2019-06-27
香港仔 海怡半島 第04期 B1/3 1.800 2019-06-26
香港仔 海怡半島 第03期 P2/200,A200 3.500 2019-06-24
香港仔 海怡半島 第03期 P1/447 1.900 2019-06-05
香港仔 海怡半島 第03期 P1/298 1.760 2019-06-04
香港仔 海怡半島 第04期 B2/176 1.720 2019-05-21
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: