CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 鴨脷洲 海怡半島
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

租: $4200.00 (已出租)
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-10102026    收藏
地區 香港 鴨脷洲
街道/屋苑/大廈 海怡半島 三期 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2019-10-28
結束刊登日期 2019-11-28
備註 可即用, 獨立大車位, 近22座, 獨立車位, 超易泊, 可即用

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
香港仔 海怡半島 第03期 P1/350 1.645 2020-05-28
香港仔 海怡半島 第02期 P2/91 2.200 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第02期 P2/91 2.200 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第03期 P2/129 1.850 2020-05-15
香港仔 海怡半島 第03期 P1/191 1.635 2020-05-12
香港仔 海怡半島 第03期 P2/296 1.750 2020-05-12
香港仔 海怡半島 第04期 B2/227 1.730 2020-05-08
香港仔 海怡半島 第04期 G/8 1.610 2020-04-28
香港仔 海怡半島 第02期 P1/178 2.090 2020-04-15

香港仔 海怡半島 第03期 P1/109 1.680 2020-03-26
香港仔 海怡半島 第02期 P1/66 2.080 2020-03-12
香港仔 海怡半島 第04期 B2/267 1.610 2020-03-05
香港仔 海怡半島 第02期 P1/78 2.300 2020-01-21
香港仔 海怡半島 第02期 P1/78 2.300 2020-01-08
香港仔 海怡半島 第02期 P1/131 2.000 2019-12-24
香港仔 海怡半島 第03期 P1/149 1.770 2019-12-20
香港仔 海怡半島 第03期 P1/353 1.600 2019-11-27
香港仔 海怡半島 第04期 B1/47 1.720 2019-11-07
香港仔 海怡半島 第03期 P1/150 1.748 2019-11-07
香港仔 海怡半島 第03期 P2/69 1.750 2019-10-28
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: