CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$60000000.00 租:$45000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-05000437
地區 九龍 九龍站
街道/屋苑/大廈 柯士甸道西1號 凱旋門 映月樓 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 48,979.59
呎價(實用) $ 62,500.00
樓層 中層
單位 A 號
房間 3
建築面積(呎) 1225
實用面積(呎) 960
樓齡(年) 14
刊登日期 2019-05-07
備註 交吉

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 72/A 71.800 2019-09-20
尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 72/A 71.800 2019-09-20
尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 52/D 21.980 2019-08-22
尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 52/D 21.980 2019-08-22
尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 52/D 21.980 2019-08-22
尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 52/D 21.980 2019-08-22
尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 52/D 21.980 2019-08-22
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 23/F 16.500 2019-08-20
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 23/F 16.500 2019-08-20
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 23/F 16.500 2019-08-20
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 23/F 16.500 2019-08-20
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 76/C 54.000 2019-08-14
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 76/C 54.000 2019-08-14
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 76/C 54.000 2019-08-14
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 76/C 54.000 2019-08-14
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 10/H 37.000 2019-07-16
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 10/H 37.000 2019-07-16
尖沙咀 凱旋門 第01座 摩天閣 39/D 33.000 2019-06-21
尖沙咀 凱旋門 第01座 摩天閣 39/D 33.000 2019-06-21
尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 11/D 19.900 2019-06-14