CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$45000.00 (取消發佈) 平均成交價

編號 SP19-05000454
地區 九龍 九龍站
街道/屋苑/大廈 擎天半島 2 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
樓層 高層
單位 H 號
房間 3
實用面積(呎) 900
樓齡(年) 15
刊登日期 2019-05-16
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 49/E 28.680 2020-06-26
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 49/E 28.680 2020-06-26
尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 31/H 22.000 2020-06-26
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 22/H 20.000 2020-06-24
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 22/H 20.000 2020-06-24
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 22/H 20.000 2020-06-24
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 46/A 25.280 2020-06-12
尖沙咀 擎天半島 第01期 第06座 12/E 21.000 2020-06-03
尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 18/A 16.900 2020-06-02
尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 40/D 21.000 2020-06-01
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 55/E 32.000 2020-05-28
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 55/E 32.000 2020-05-28
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 55/E 32.000 2020-05-28
尖沙咀 擎天半島 第01期 第06座 31/B 16.600 2020-05-27
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 73/G,H 60.000 2020-05-21
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 73/G,H 60.000 2020-05-21
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 73/G,H 60.000 2020-05-21
尖沙咀 擎天半島 第01期 第06座 43/H 20.400 2020-05-19
尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 19/E 11.250 2020-05-08
尖沙咀 擎天半島 第01期 第06座 56/C 22.000 2020-05-05