CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$6000000.00 租:$12000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-01000688
地區 九龍 佐敦
街道/屋苑/大廈 富麗閣 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 單幢式大廈
呎價(建築) $ 20,134.23
呎價(實用) $ 25,974.03
樓層 中層
單位
房間 開放式
建築面積(呎) 298
實用面積(呎) 231
樓齡(年)
刊登日期 2020-01-18
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 富麗閣 2/E 4.750 2020-09-09
尖沙咀 富麗閣 2/E 4.750 2020-09-09
尖沙咀 富麗閣 2/E 4.750 2020-09-09
尖沙咀 富麗閣 2/E 4.750 2020-09-09
尖沙咀 富麗閣 13/D 4.100 2020-06-18
尖沙咀 富麗閣 13/D 4.100 2020-06-18
尖沙咀 富麗閣 13/D 4.100 2020-06-18
尖沙咀 富麗閣 5/G 4.130 2020-06-03
尖沙咀 富麗閣 9/F 4.850 2019-12-17
尖沙咀 富麗閣 9/F 4.850 2019-12-17
尖沙咀 富麗閣 9/F 4.850 2019-12-17
尖沙咀 富麗閣 9/F 4.850 2019-12-17
尖沙咀 富麗閣 9/F 4.850 2019-12-17
尖沙咀 富麗閣 16/F 3.800 2019-12-11
尖沙咀 富麗閣 16/F 3.800 2019-12-11
尖沙咀 富麗閣 16/F 3.800 2019-12-11
尖沙咀 富麗閣 16/F 3.800 2019-12-11
尖沙咀 富麗閣 16/F 3.800 2019-12-11
尖沙咀 富麗閣 8/E 4.000 2019-11-18
尖沙咀 富麗閣 11/H 3.950 2019-11-11