CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$16000.00 (取消發佈) 平均成交價

編號 SP19-04000428
地區 香港 堅尼地城
街道/屋苑/大廈 嘉輝花園 B座 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
樓層 中層
單位
房間 1
建築面積(呎) 355
實用面積(呎) 262
樓齡(年) 34
刊登日期 2019-04-26
備註 九月中交吉
一次交一年租,租金可再平
包基本電器和靚裝修

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
堅尼地城 嘉輝花園 B座 7/7 5.480 2020-05-15
堅尼地城 嘉輝花園 B座 7/7 5.480 2020-05-15
堅尼地城 嘉輝花園 B座 10/6 4.880 2020-05-08
堅尼地城 嘉輝花園 B座 10/6 4.880 2020-05-08
堅尼地城 嘉輝花園 A座 15/4 5.250 2020-04-21
堅尼地城 嘉輝花園 A座 15/4 5.250 2020-04-21
堅尼地城 嘉輝花園 B座 18/5 4.200 2020-04-20
堅尼地城 嘉輝花園 B座 18/5 4.200 2020-04-20
堅尼地城 嘉輝花園 A座 34/6 5.030 2020-03-06
堅尼地城 嘉輝花園 A座 34/6 5.030 2020-03-06
堅尼地城 嘉輝花園 A座 34/6 5.030 2020-03-06
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 D座 25/1 6.000 2019-11-27
堅尼地城 嘉輝花園 D座 25/1 6.000 2019-11-27
堅尼地城 嘉輝花園 D座 25/1 6.000 2019-11-27
堅尼地城 嘉輝花園 A座 26/6 5.280 2019-11-25