CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$16000.00 (取消發佈) 平均成交價

編號 SP19-06000474
地區 香港 堅尼地城
街道/屋苑/大廈 士美菲路 嘉輝花園 B座 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
樓層 中層
單位 7 號
房間 開放式
建築面積(呎) 357
實用面積(呎) 262
樓齡(年) 33
刊登日期 2019-06-11
備註 建築: 357 實用: 262
有裝修
包基本傢私及部分電器(剛換全屋冷氣)
5分鐘步行到堅尼地城站
open kitchen and bedroom
七月中可起租
一次過交一年租,租金可減

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
堅尼地城 嘉輝花園 B座 7/7 5.480 2020-05-15
堅尼地城 嘉輝花園 B座 7/7 5.480 2020-05-15
堅尼地城 嘉輝花園 B座 10/6 4.880 2020-05-08
堅尼地城 嘉輝花園 B座 10/6 4.880 2020-05-08
堅尼地城 嘉輝花園 A座 15/4 5.250 2020-04-21
堅尼地城 嘉輝花園 A座 15/4 5.250 2020-04-21
堅尼地城 嘉輝花園 B座 18/5 4.200 2020-04-20
堅尼地城 嘉輝花園 B座 18/5 4.200 2020-04-20
堅尼地城 嘉輝花園 A座 34/6 5.030 2020-03-06
堅尼地城 嘉輝花園 A座 34/6 5.030 2020-03-06
堅尼地城 嘉輝花園 A座 34/6 5.030 2020-03-06
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 D座 25/1 6.000 2019-11-27
堅尼地城 嘉輝花園 D座 25/1 6.000 2019-11-27
堅尼地城 嘉輝花園 D座 25/1 6.000 2019-11-27
堅尼地城 嘉輝花園 A座 26/6 5.280 2019-11-25