CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$20000000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-11000580
地區 香港 堅尼地城
街道/屋苑/大廈 高逸華軒 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 單幢式大廈
呎價(建築) $ 21,164.02
呎價(實用) $ 28,050.49
樓層 高層
單位 H 號
房間 3
建築面積(呎) 945
實用面積(呎) 713
樓齡(年) 19
刊登日期 2019-11-06
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
堅尼地城 寶德大廈 15/C 6.000 2020-01-17
堅尼地城 美新樓 A座 12/1 6.500 2020-01-17
堅尼地城 海怡花園 第02期 第03座 24/C 8.160 2020-01-16
堅尼地城 加惠台 第02座 31/A 13.650 2020-01-16
堅尼地城 海怡花園 第02期 第03座 24/C 8.160 2020-01-16
堅尼地城 加惠台 第02座 31/A 13.650 2020-01-16
堅尼地城 泓都 第01座 56/H 16.500 2020-01-15
堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座 26/C 15.700 2020-01-15
堅尼地城 學士台 第02座 15/D 10.000 2020-01-15
堅尼地城 美新樓 B座 12/B 3.830 2020-01-14
堅尼地城 學士台 第01座 1/D 8.600 2020-01-14
堅尼地城 海怡花園 第02期 第03座 24/C 8.160 2020-01-16
堅尼地城 加惠台 第02座 31/A 13.650 2020-01-16
堅尼地城 泓都 第01座 56/H 16.500 2020-01-15
堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座 26/C 15.700 2020-01-15
堅尼地城 學士台 第02座 15/D 10.000 2020-01-15
堅尼地城 美新樓 B座 12/B 3.830 2020-01-14
堅尼地城 學士台 第01座 1/D 8.600 2020-01-14
堅尼地城 海怡花園 第02期 第03座 24/C 8.160 2020-01-16
堅尼地城 加惠台 第02座 31/A 13.650 2020-01-16