CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$13200000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP21-02001161
地區 新界 大圍
街道/屋苑/大廈 名城 2 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(建築) $ 17,813.77
呎價(實用) $ 13,455.66
樓層 高層
單位
房間 3
建築面積(呎) 741
實用面積(呎) 981
樓齡(年) 10
刊登日期 2021-02-16
備註 連租約放盤
聯絡人 施 小姐
電話 93583014
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 北翼 11/A 12.180 2022-01-19
沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 北翼 11/A 12.180 2022-01-19
沙田 名城 第03期 盛世 第05座 北翼 11/C 18.800 2022-01-19
沙田 名城 第03期 盛世 第05座 北翼 11/C 18.800 2022-01-19
沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 北翼 11/A 12.180 2022-01-19
沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 北翼 11/A 12.180 2022-01-19
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 10/D 14.100 2022-01-18
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 10/D 14.100 2022-01-18
沙田 名城 第01期 第05座 南翼 26/A 12.210 2022-01-12
沙田 名城 第01期 第05座 南翼 26/A 12.210 2022-01-12
沙田 名城 第03期 盛世 第05座 北翼 51/A 12.680 2022-01-11
沙田 名城 第03期 盛世 第05座 北翼 51/A 12.680 2022-01-11
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 南翼 15/D 14.250 2022-01-10
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 南翼 15/D 14.250 2022-01-10
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 南翼 42/D 13.250 2022-01-05
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 南翼 42/D 13.250 2022-01-05
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 45/D 14.260 2021-12-31
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 11/A 12.200 2021-12-29
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 11/A 12.200 2021-12-29
沙田 名城 第02期 盛薈 第05座 北翼 16/A 12.500 2021-12-24