CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$13200000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP21-02001161
地區 新界 大圍
街道/屋苑/大廈 名城 2 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(建築) $ 17,813.77
呎價(實用) $ 13,455.66
樓層 高層
單位
房間 3
建築面積(呎) 741
實用面積(呎) 981
樓齡(年) 10
刊登日期 2021-02-16
備註 連租約放盤
聯絡人 施 小姐
電話 93583014
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 南翼 7/D 12.380 2021-09-14
沙田 名城 第03期 盛世 第05座 北翼 32/B 18.450 2021-09-13
沙田 名城 第03期 盛世 第01座 南翼 19/B 13.970 2021-09-09
沙田 名城 第03期 盛世 第01座 南翼 19/B 13.970 2021-09-09
沙田 名城 第03期 盛世 第01座 南翼 19/B 13.970 2021-09-09
沙田 名城 第03期 盛世 第01座 南翼 19/B 13.970 2021-09-09
沙田 名城 第02期 盛薈 第05座 南翼 12/D 12.280 2021-09-08
沙田 名城 第01期 第05座 南翼 26/C 18.000 2021-08-30
沙田 名城 第01期 第05座 南翼 26/C 18.000 2021-08-30
沙田 名城 第02期 盛薈 第05座 南翼 36/A 13.300 2021-08-25
沙田 名城 第02期 盛薈 第05座 南翼 36/A 13.300 2021-08-25
沙田 名城 第02期 盛薈 第05座 南翼 36/A 13.300 2021-08-25
沙田 名城 第02期 盛薈 第05座 南翼 36/A 13.300 2021-08-25
沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 南翼 42/A 13.300 2021-08-24
沙田 名城 第01期 第01座 北翼 37/A 12.338 2021-08-20
沙田 名城 第01期 第01座 北翼 37/A 12.338 2021-08-20
沙田 名城 第01期 第05座 南翼 25/A 12.500 2021-08-19
沙田 名城 第01期 第03座 南翼 32/A 11.980 2021-08-18
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 北翼 39/D 14.680 2021-08-18
沙田 名城 第01期 第05座 南翼 25/A 12.500 2021-08-19