CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$14500000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP21-03001169
地區 新界 大圍
街道/屋苑/大廈 名城 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(建築) $ 14,077.67
呎價(實用) $ 18,447.84
樓層 高層
單位 SB 號
房間 3
建築面積(呎) 1030
實用面積(呎) 786
樓齡(年) 10
刊登日期 2021-03-14
備註
聯絡人 Mr. Man 先生
電話 98660228
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 30/C 15.800 2021-06-10
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 30/C 15.800 2021-06-10
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 30/C 15.800 2021-06-10
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 30/C 15.800 2021-06-10
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 南翼 57/B 14.000 2021-06-09
沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 北翼 22/D 11.850 2021-06-08
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 2/D 12.200 2021-06-07
沙田 名城 第02期 盛薈 第02座 北翼 33/B 14.950 2021-06-04
沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 北翼 48/C 13.750 2021-06-01
沙田 名城 第02期 盛薈 第05座 南翼 7/A 11.000 2021-05-31
沙田 名城 第01期 第03座 南翼 30/B 13.300 2021-05-28
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 南翼 6/D 13.900 2021-05-28
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 北翼 39/C 18.700 2021-05-27
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 北翼 39/C 18.700 2021-05-27
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 北翼 39/C 18.700 2021-05-27
沙田 名城 第03期 盛世 第02座 南翼 49/C 15.280 2021-05-26
沙田 名城 第01期 第05座 北翼 16/C 19.000 2021-05-25
沙田 名城 第01期 第02座 南翼 36/C 18.800 2021-05-24
沙田 名城 第01期 第01座 北翼 40/A 11.860 2021-05-24
沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 南翼 7/C 14.800 2021-05-24