CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$14500000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP21-03001169
地區 新界 大圍
街道/屋苑/大廈 名城 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(建築) $ 14,077.67
呎價(實用) $ 18,447.84
樓層 高層
單位 SB 號
房間 3
建築面積(呎) 1030
實用面積(呎) 786
樓齡(年) 10
刊登日期 2021-03-14
備註
聯絡人 Mr. Man 先生
電話 98660228
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 36/B 12.650 2022-09-07
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 36/B 12.650 2022-09-07
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 36/B 12.650 2022-09-07
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 36/B 12.650 2022-09-07
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 36/B 12.650 2022-09-07
沙田 名城 第01期 第03座 北翼 36/B 12.650 2022-09-07
沙田 名城 第02期 盛薈 第02座 北翼 18/D 12.200 2022-09-02
沙田 名城 第02期 盛薈 第02座 北翼 18/D 12.200 2022-09-02
沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 南翼 29/C 14.500 2022-08-31
沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 南翼 29/C 14.500 2022-08-31
沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 南翼 29/C 14.500 2022-08-31
沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 南翼 29/C 14.500 2022-08-31
沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 南翼 29/C 14.500 2022-08-31
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 42/D 13.860 2022-08-30
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 42/D 13.860 2022-08-30
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 42/D 13.860 2022-08-30
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 42/D 13.860 2022-08-25
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 42/D 13.860 2022-08-25
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 42/D 13.860 2022-08-25
沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 42/D 13.860 2022-08-25
banner
banner