CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$848.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP22-03001238
地區 新界 大圍
街道/屋苑/大廈 翠田街 愉景花園 A <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(建築) $ 1.27
呎價(實用) $ 1.61
樓層 高層
單位 3 號
房間 3
建築面積(呎) 666
實用面積(呎) 527
樓齡(年) 34
刊登日期 2022-03-11
備註 單位座北向南, 對流窗, 已做大維修, 已更換全屋水,電,鋁窗.
聯絡人 關 小姐
電話 63093630
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
沙田 愉景花園 C座 6/3 7.380 2022-07-11
沙田 愉景花園 C座 6/3 7.380 2022-07-11
沙田 愉景花園 C座 6/3 7.380 2022-07-11
沙田 愉景花園 A座 7/4 9.200 2022-05-10
沙田 愉景花園 A座 7/4 9.200 2022-05-10
沙田 愉景花園 A座 10/5 7.950 2022-05-05
沙田 愉景花園 A座 10/5 7.950 2022-05-05
沙田 愉景花園 A座 10/5 7.950 2022-05-05
沙田 愉景花園 A座 10/5 7.950 2022-05-05
沙田 愉景花園 A座 14/2 7.880 2022-04-27
沙田 愉景花園 A座 7/2 7.900 2022-01-10
沙田 愉景花園 A座 7/2 7.900 2022-01-10
沙田 愉景花園 C座 6/6 7.500 2021-12-29
沙田 愉景花園 C座 6/6 7.500 2021-12-29
沙田 愉景花園 B座 16/1 9.900 2021-11-12
沙田 愉景花園 B座 27/6 8.388 2021-10-05
沙田 愉景花園 B座 10/2 8.400 2021-09-30
沙田 愉景花園 A座 15/6 8.380 2021-09-13
沙田 愉景花園 B座 21/2 7.800 2021-09-10
沙田 愉景花園 B座 11/3 8.280 2021-09-10
banner
banner