CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$10680000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-11000588
地區 香港 大坑
街道/屋苑/大廈 蓮花街2-8号 蓮花園 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 單幢式大廈
呎價(建築) $ 15,257.14
呎價(實用) $ 22,627.12
樓層 高層
單位
房間 1
建築面積(呎) 700
實用面積(呎) 472
樓齡(年)
刊登日期 2019-11-16
備註 Deplux Flat 特色覆式單位 內置入則樓梯上落,靚裝即買即住,180度維港煙花景 校網佳 , 交通出入方便

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
銅鑼灣 蓮花園 6/D 6.700 2020-06-01
銅鑼灣 蓮花園 6/D 6.700 2020-05-26
銅鑼灣 蓮花園 5/A 6.750 2020-05-22
銅鑼灣 蓮花園 5/A 6.750 2020-05-22
銅鑼灣 蓮花園 24/C 7.180 2020-01-15
銅鑼灣 蓮花園 24/C 7.180 2020-01-15
銅鑼灣 蓮花園 24/C 7.180 2020-01-15
銅鑼灣 蓮花園 24/C 7.180 2020-01-15
銅鑼灣 蓮花園 9/B 6.000 2019-02-19
銅鑼灣 蓮花園 9/B 6.000 2019-02-19
銅鑼灣 蓮花園 16/A 7.280 2018-07-20
銅鑼灣 蓮花園 21/C 7.200 2018-05-17
銅鑼灣 蓮花園 8/D 6.700 2018-05-10
銅鑼灣 蓮花園 10/D 7.200 2018-05-07
銅鑼灣 蓮花園 14/C 7.280 2018-05-07
銅鑼灣 蓮花園 11/C 2.472 2018-04-16
銅鑼灣 蓮花園 9/D 6.800 2018-04-06
銅鑼灣 蓮花園 3/A 5.500 2018-01-25
銅鑼灣 蓮花園 18/B 5.900 2018-01-18
銅鑼灣 蓮花園 11/D 6.320 2017-12-22