CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7200000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-09000533
地區 新界 大埔
街道/屋苑/大廈 新峰花園 2期2 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(實用) $ 12,244.90
樓層 高層
單位 F 號
房間 2
實用面積(呎) 588
樓齡(年)
刊登日期 2019-09-11
備註 內園池景,寧靜開揚,免佣自讓

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
大埔 新峰花園 御峰豪園 第31座 8/D 10.850 2019-10-18
大埔 新峰花園 御峰苑 第23座 7/F 8.000 2019-10-10
大埔 新峰花園 御峰苑 第23座 7/F 8.000 2019-10-10
大埔 新峰花園 御峰苑 第23座 7/F 8.000 2019-10-10
大埔 新峰花園 第02期 第07座 8/A 7.350 2019-10-04
大埔 新峰花園 第02期 第07座 8/A 7.350 2019-10-04
大埔 新峰花園 御峰苑 第18座 9/D 11.000 2019-09-25
大埔 新峰花園 御峰苑 第18座 9/D 11.000 2019-09-25
大埔 新峰花園 御峰苑 第18座 9/D 11.000 2019-09-25
大埔 新峰花園 御峰苑 第18座 9/D 11.000 2019-09-25
大埔 新峰花園 第01期 第16座 3/F 8.300 2019-09-13
大埔 新峰花園 第01期 第16座 3/F 8.300 2019-09-13
大埔 新峰花園 第01期 第16座 3/F 8.300 2019-09-13
大埔 新峰花園 第02期 第07座 10/B 10.000 2019-09-04
大埔 新峰花園 第02期 第07座 10/B 10.000 2019-09-04
大埔 新峰花園 第02期 第07座 10/B 10.000 2019-09-04
大埔 新峰花園 第02期 第07座 10/B 10.000 2019-09-04
大埔 新峰花園 第02期 第07座 10/B 10.000 2019-09-04
大埔 新峰花園 御峰豪園 第27座 9/C 9.700 2019-07-19
大埔 新峰花園 第01期 第17座 7/E 7.950 2019-07-05