CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$11800.00 (取消發佈) 平均成交價

編號 SP19-12000651
地區 新界 大埔
街道/屋苑/大廈 美豐花園 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
樓層 中層
單位
房間 1
建築面積(呎) 375
實用面積(呎) 292
樓齡(年) 27
刊登日期 2019-12-23
備註 近港鐵太和站、大埔巴士總站,步行5分鍾,泳池景。

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
大埔 美豐花園 B座 9/7 4.868 2020-06-10
大埔 美豐花園 B座 17/2 4.838 2020-05-26
大埔 美豐花園 B座 20/8 5.050 2020-05-21
大埔 美豐花園 B座 20/8 5.050 2020-05-21
大埔 美豐花園 B座 20/8 5.050 2020-05-21
大埔 美豐花園 B座 12/3 4.780 2020-05-20
大埔 美豐花園 B座 10/7 4.530 2020-04-03
大埔 美豐花園 A座 12/3 4.500 2020-03-12
大埔 美豐花園 A座 12/3 4.500 2020-03-12
大埔 美豐花園 A座 12/3 4.500 2020-03-12
大埔 美豐花園 A座 12/3 4.500 2020-03-12
大埔 美豐花園 A座 15/1 4.560 2019-12-18
大埔 美豐花園 A座 15/1 4.560 2019-12-18
大埔 美豐花園 A座 15/1 4.560 2019-12-18
大埔 美豐花園 A座 15/1 4.560 2019-12-18
大埔 美豐花園 B座 14/8 4.800 2019-11-21
大埔 美豐花園 B座 14/8 4.800 2019-11-21
大埔 美豐花園 B座 14/8 4.800 2019-11-21
大埔 美豐花園 B座 18/8 4.738 2019-11-01
大埔 美豐花園 B座 18/8 4.738 2019-11-01