CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$6150000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-11001031
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 唐明苑 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(實用) $ 14,436.62
樓層 高層
單位
房間 2
實用面積(呎) 426
樓齡(年)
刊登日期 2020-11-24
備註
聯絡人 葉 小姐
代理個人牌照: S-610483
電話 51987001
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 2/11 5.250 2021-01-13
將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 2/11 5.250 2021-01-06
將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 2/11 5.250 2021-01-06
將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 2/11 5.250 2021-01-06
將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 2/11 5.250 2021-01-06
將軍澳 唐明苑 B座 唐煌閣 13/3 5.700 2020-12-22
將軍澳 唐明苑 A座 唐輝閣 14/10 6.050 2020-12-15
將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 24/12 6.980 2020-11-03
將軍澳 唐明苑 B座 唐煌閣 7/14 4.420 2020-10-15
將軍澳 唐明苑 B座 唐煌閣 7/14 4.420 2020-10-15
將軍澳 唐明苑 B座 唐煌閣 7/14 4.420 2020-10-15
將軍澳 唐明苑 A座 唐輝閣 20/5 5.360 2020-08-07
將軍澳 唐明苑 A座 唐輝閣 20/5 5.360 2020-08-07
將軍澳 唐明苑 A座 唐輝閣 27/2 5.600 2020-08-05
將軍澳 唐明苑 A座 唐輝閣 27/2 5.600 2020-07-20
將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 39/14 3.000 2020-07-07
將軍澳 唐明苑 B座 唐煌閣 36/13 4.980 2020-06-12
將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 6/6 4.700 2020-06-11
將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 6/6 4.700 2020-06-11
將軍澳 唐明苑 C座 唐富閣 6/6 4.700 2020-06-11