CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7480000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-05000864
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 11 唐俊街 寶盈花園 2 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 居屋/夾屋
呎價(實用) $ 12,635.14
樓層 高層
單位
房間 3
實用面積(呎) 592
樓齡(年) 20
刊登日期 2020-05-29
備註 綠表市場
聯絡人 陳 先生
電話 63162898
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 寶盈花園 第08座 8/G 5.550 2020-11-10
將軍澳 寶盈花園 第03座 16/D 7.130 2020-11-09
將軍澳 寶盈花園 第01座 33/J 5.300 2020-11-09
將軍澳 寶盈花園 第01座 33/J 5.300 2020-10-29
將軍澳 寶盈花園 第01座 33/J 5.300 2020-10-29
將軍澳 寶盈花園 第05座 40/E 6.980 2020-10-28
將軍澳 寶盈花園 第04座 7/G 5.600 2020-10-21
將軍澳 寶盈花園 第02座 36/K 6.900 2020-10-16
將軍澳 寶盈花園 第04座 39/C 6.050 2020-10-07
將軍澳 寶盈花園 第02座 38/E 6.500 2020-10-06
將軍澳 寶盈花園 第02座 38/E 6.500 2020-10-06
將軍澳 寶盈花園 第01座 10/A 6.980 2020-10-05
將軍澳 寶盈花園 第04座 32/B 5.800 2020-09-28
將軍澳 寶盈花園 第03座 15/K 6.700 2020-09-25
將軍澳 寶盈花園 第02座 35/C 6.325 2020-09-25
將軍澳 寶盈花園 第08座 27/D 6.980 2020-09-03
將軍澳 寶盈花園 第08座 27/D 6.980 2020-09-03
將軍澳 寶盈花園 第08座 27/D 6.980 2020-09-03
將軍澳 寶盈花園 第08座 27/D 6.980 2020-09-03
將軍澳 寶盈花園 第01座 24/F 5.320 2020-08-27