CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7480000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-05000864
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 11 唐俊街 寶盈花園 2 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 居屋/夾屋
呎價(實用) $ 12,635.14
樓層 高層
單位
房間 3
實用面積(呎) 592
樓齡(年) 20
刊登日期 2020-05-29
備註 綠表市場
聯絡人 陳 先生
電話 63162898
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 寶盈花園 第01座 35/G 6.080 2020-07-09
將軍澳 寶盈花園 第01座 29/B 5.720 2020-07-08
將軍澳 寶盈花園 第06座 20/C 6.000 2020-07-07
將軍澳 寶盈花園 第01座 19/F 6.320 2020-06-29
將軍澳 寶盈花園 第08座 27/H 5.880 2020-06-22
將軍澳 寶盈花園 第08座 11/E 6.700 2020-06-15
將軍澳 寶盈花園 第02座 10/A 6.200 2020-06-12
將軍澳 寶盈花園 第02座 31/F 5.280 2020-06-10
將軍澳 寶盈花園 第07座 18/D 6.900 2020-04-23
將軍澳 寶盈花園 第05座 24/F 5.538 2020-04-23
將軍澳 寶盈花園 第03座 17/B 6.050 2020-04-23
將軍澳 寶盈花園 第07座 18/D 6.900 2020-04-23
將軍澳 寶盈花園 第05座 24/F 5.538 2020-04-23
將軍澳 寶盈花園 第03座 17/B 6.050 2020-04-23
將軍澳 寶盈花園 第02座 32/F 5.150 2020-04-22
將軍澳 寶盈花園 第07座 18/D 6.900 2020-04-23
將軍澳 寶盈花園 第05座 24/F 5.538 2020-04-23
將軍澳 寶盈花園 第03座 17/B 6.050 2020-04-23
將軍澳 寶盈花園 第02座 32/F 5.150 2020-04-22
將軍澳 寶盈花園 第07座 18/D 6.900 2020-04-23