CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$13500.00 平均成交價

編號 SP20-12001058
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 峻瀅 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
樓層 高層
單位
房間 2
實用面積(呎) 501
樓齡(年)
刊登日期 2020-12-02
備註
聯絡人 Shirley Fong 小姐
代理個人牌照: S-608156
電話 91380494
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 峻瀅 第02座 40/E 7.280 2023-02-06
將軍澳 峻瀅 第01座 17/A 7.400 2023-02-06
將軍澳 峻瀅 第01座 17/A 7.400 2023-02-06
將軍澳 峻瀅 第06座 36/C 6.500 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第05座 43/H 7.560 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第05座 43/H 7.560 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第06座 36/C 6.500 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第06座 36/C 6.500 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第05座 43/H 7.560 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第05座 43/H 7.560 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第06座 36/C 6.500 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第06座 36/C 6.500 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第05座 43/H 7.560 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第05座 43/H 7.560 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第06座 36/C 6.500 2023-02-02
將軍澳 峻瀅 第06座 26/A 7.800 2023-01-26
將軍澳 峻瀅 第06座 26/A 7.800 2023-01-26
將軍澳 峻瀅 第06座 26/A 7.800 2023-01-26
將軍澳 峻瀅 第06座 26/A 7.800 2023-01-26
將軍澳 峻瀅 第06座 26/A 7.800 2023-01-26
banner
banner