CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$25000.00 (取消發佈) 平均成交價

編號 SP20-01000686
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 日出康城 領都5 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
樓層 低層
單位
房間 4
建築面積(呎) 1298
實用面積(呎) 974
樓齡(年) 10
刊登日期 2020-01-16
備註 星級會所設施

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第06座 右翼 48/RC 7.080 2020-02-20
將軍澳 日出康城 第09A期 第03A座 40/A 9.392 2020-02-19
將軍澳 日出康城 第09B期 第02B座 68/A 14.150 2020-02-18
將軍澳 日出康城 第09B期 第02A座 38/B 13.824 2020-02-18
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第06座 右翼 48/RC 7.080 2020-02-20
將軍澳 日出康城 第09A期 第03A座 40/A 9.392 2020-02-19
將軍澳 日出康城 第09B期 第02B座 68/A 14.150 2020-02-18
將軍澳 日出康城 第09B期 第02A座 38/B 13.824 2020-02-18
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第06座 右翼 48/RC 7.080 2020-02-20
將軍澳 日出康城 第09A期 第03A座 40/A 9.392 2020-02-19
將軍澳 日出康城 第09B期 第02B座 68/A 14.150 2020-02-18
將軍澳 日出康城 第09B期 第02A座 38/B 13.824 2020-02-18
將軍澳 日出康城 第09A期 第03A座 40/A 9.392 2020-02-19
將軍澳 日出康城 第09B期 第02B座 68/A 14.150 2020-02-18
將軍澳 日出康城 第09B期 第02A座 38/B 13.824 2020-02-18
將軍澳 日出康城 第09B期 第02B座 68/A 14.150 2020-02-18
將軍澳 日出康城 第09B期 第02A座 38/B 13.824 2020-02-18
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第02座 右翼 43/RD 11.280 2020-02-17
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第02座 左翼 36/LC 9.100 2020-02-17
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第02座 右翼 43/RD 11.280 2020-02-17