CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7380000.00 租:$15800.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-02000732
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 日出康城 首都 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(實用) $ 14,219.65
樓層 中層
單位
房間 2
實用面積(呎) 519
樓齡(年)
刊登日期 2020-02-10
備註
聯絡人 張 先生
代理個人牌照: S-605608
電話 62211808
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 日出康城 第09B期 第02A座 47/A 12.390 2020-02-25
將軍澳 日出康城 第09B期 第02A座 47/A 12.390 2020-02-25
將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第02座 18/LC 10.000 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 左翼 67/LA 8.970 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第03座 左翼 33/LB 9.930 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第03座 左翼 17/LB 9.950 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第01座 右翼 51/RA 8.950 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第02座 18/LC 10.000 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 左翼 67/LA 8.970 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第03座 左翼 33/LB 9.930 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第03座 左翼 17/LB 9.950 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第01座 右翼 51/RA 8.950 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第06座 右翼 48/RC 7.080 2020-02-20
將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第02座 18/LC 10.000 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第05座 左翼 67/LA 8.970 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第03座 左翼 33/LB 9.930 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第03座 左翼 17/LB 9.950 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第01座 右翼 51/RA 8.950 2020-02-21
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第06座 右翼 48/RC 7.080 2020-02-20
將軍澳 日出康城 第09A期 第03A座 40/A 9.392 2020-02-19