CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$730.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-12000645
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 東港城 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 1.23
呎價(實用) $ 1.58
樓層 中層
單位
房間 2
建築面積(呎) 595
實用面積(呎) 463
樓齡(年) 22
刊登日期 2019-12-21
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 東港城 第03座 31/G 7.100 2020-01-22
將軍澳 東港城 第01座 21/G 7.300 2020-01-21
將軍澳 東港城 第01座 21/G 7.300 2020-01-21
將軍澳 東港城 第01座 21/G 7.300 2020-01-21
將軍澳 東港城 第01座 21/G 7.300 2020-01-21
將軍澳 東港城 第02座 12/A 8.800 2020-01-13
將軍澳 東港城 第02座 12/A 8.800 2020-01-13
將軍澳 東港城 第02座 12/A 8.800 2020-01-13
將軍澳 東港城 第03座 20/H 7.800 2020-01-06
將軍澳 東港城 第03座 20/H 7.800 2020-01-06
將軍澳 東港城 第05座 20/F 7.320 2020-01-03
將軍澳 東港城 第01座 17/F 6.500 2019-12-20
將軍澳 東港城 第01座 17/F 6.500 2019-12-20
將軍澳 東港城 第01座 17/F 6.500 2019-12-20
將軍澳 東港城 第01座 17/F 6.500 2019-12-20
將軍澳 東港城 第08座 9/C 6.000 2019-12-18
將軍澳 東港城 第08座 9/C 6.000 2019-12-18
將軍澳 東港城 第08座 9/C 6.000 2019-12-18
將軍澳 東港城 第08座 9/C 6.000 2019-12-18
將軍澳 東港城 第07座 15/D 8.000 2019-12-17