CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$14000.00 平均成交價

編號 SP20-12001110
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 欣明苑 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
樓層 低層
單位
房間 2
實用面積(呎) 401
樓齡(年)
刊登日期 2020-12-28
備註 放盤人已表明地產代理,可於交易後收取地產代理佣金
聯絡人 方 小姐
代理個人牌照: S-608156
電話 91380494
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 欣明苑 D座 欣蘭閣 15/6 5.380 2021-03-02
將軍澳 欣明苑 C座 欣梅閣 11/4 6.580 2021-02-22
將軍澳 欣明苑 E座 欣菊閣 25/6 5.700 2021-02-09
將軍澳 欣明苑 A座 欣松閣 10/7 7.170 2021-02-08
將軍澳 欣明苑 B座 欣竹閣 23/10 7.280 2021-02-03
將軍澳 欣明苑 B座 欣竹閣 34/10 6.880 2021-01-19
將軍澳 欣明苑 E座 欣菊閣 17/9 4.600 2020-01-24
將軍澳 欣明苑 E座 欣菊閣 17/9 4.600 2020-01-24
將軍澳 欣明苑 E座 欣菊閣 17/9 4.600 2020-01-24
將軍澳 欣明苑 E座 欣菊閣 17/9 4.600 2020-01-24
將軍澳 欣明苑 D座 欣蘭閣 4/1 5.100 2020-12-29
將軍澳 欣明苑 D座 欣蘭閣 4/1 5.100 2020-12-29
將軍澳 欣明苑 B座 欣竹閣 34/10 6.880 2020-12-21
將軍澳 欣明苑 A座 欣松閣 4/9 4.463 2020-10-29
將軍澳 欣明苑 A座 欣松閣 4/9 4.463 2020-10-29
將軍澳 欣明苑 E座 欣菊閣 22/5 1.334 2020-10-23
將軍澳 欣明苑 A座 欣松閣 4/9 4.463 2020-10-15
將軍澳 欣明苑 A座 欣松閣 4/9 4.463 2020-10-15
將軍澳 欣明苑 A座 欣松閣 4/9 4.463 2020-10-15
將軍澳 欣明苑 D座 欣蘭閣 12/8 5.400 2020-10-14