CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$6500000.00 租:$16000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-04000411
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 海天晉 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(實用) $ 17,906.34
樓層 高層
單位
房間 1
實用面積(呎) 363
樓齡(年)
刊登日期 2019-04-04
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 海天晉 第06A座 6/B 9.330 2020-05-20
將軍澳 海天晉 第06A座 3/D 6.450 2020-05-13
將軍澳 海天晉 第01座 20/A 53.500 2020-05-13
將軍澳 海天晉 第01座 20/A 53.500 2020-05-13
將軍澳 海天晉 第05座 9/C 12.180 2020-05-12
將軍澳 海天晉 第01座 7/A 25.700 2020-05-12
將軍澳 海天晉 第05座 10/C 11.800 2020-05-11
將軍澳 海天晉 第06A座 6/B 9.330 2020-05-05
將軍澳 海天晉 第06A座 6/B 9.330 2020-05-05
將軍澳 海天晉 第07B座 7/A 22.499 2020-04-23
將軍澳 海天晉 第03座 20/B 21.600 2020-04-23
將軍澳 海天晉 第07B座 7/A 22.499 2020-04-23
將軍澳 海天晉 第03座 20/B 21.600 2020-04-23
將軍澳 海天晉 第07B座 7/A 22.499 2020-04-23
將軍澳 海天晉 第03座 20/B 21.600 2020-04-23
將軍澳 海天晉 第07B座 7/A 22.499 2020-04-23
將軍澳 海天晉 第03座 20/B 21.600 2020-04-23
將軍澳 海天晉 第06A座 20/A 32.688 2020-04-21
將軍澳 海天晉 第06A座 20/A 32.688 2020-04-21
將軍澳 海天晉 第07A座 10/E 6.380 2020-04-14