CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$14200000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-04000797
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 清水灣半島 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 10,380.12
呎價(實用) $ 13,719.81
樓層 高層
單位
房間 4
建築面積(呎) 1368
實用面積(呎) 1035
樓齡(年) 19
刊登日期 2020-04-10
備註
聯絡人 黃小姐 小姐
代理個人牌照: S-257117
電話 91684919
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 清水灣半島 第06座 40/F 7.750 2022-06-21
將軍澳 清水灣半島 第05座 21/H 8.800 2022-06-20
將軍澳 清水灣半島 第05座 21/H 8.800 2022-06-20
將軍澳 清水灣半島 第07座 49/C 8.200 2022-06-15
將軍澳 清水灣半島 第07座 49/C 8.200 2022-06-15
將軍澳 清水灣半島 第08座 42/G 6.700 2022-05-27
將軍澳 清水灣半島 第06座 18/G 7.028 2022-05-25
將軍澳 清水灣半島 第06座 12/B 7.800 2022-05-24
將軍澳 清水灣半島 第06座 12/B 7.800 2022-05-24
將軍澳 清水灣半島 第05座 32/E 8.050 2022-05-19
將軍澳 清水灣半島 第05座 32/E 8.050 2022-05-19
將軍澳 清水灣半島 第05座 32/E 8.050 2022-05-19
將軍澳 清水灣半島 第01座 8/B 10.450 2022-05-17
將軍澳 清水灣半島 第06座 33/B 7.690 2022-05-12
將軍澳 清水灣半島 第06座 33/B 7.690 2022-05-12
將軍澳 清水灣半島 第06座 33/B 7.690 2022-05-12
將軍澳 清水灣半島 第06座 33/B 7.690 2022-05-12
將軍澳 清水灣半島 第06座 33/B 7.690 2022-05-12
將軍澳 清水灣半島 第06座 33/B 7.690 2022-05-12
將軍澳 清水灣半島 第05座 53/G 7.450 2022-05-05
banner
banner