CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7880000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-12001068
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 清水灣半島 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(實用) $ 15,009.52
樓層 高層
單位
房間 2
實用面積(呎) 525
樓齡(年)
刊登日期 2020-12-07
備註 放盤人已表明地產代理,可於交易後收取地產代理佣金
聯絡人 方 小姐
代理個人牌照: S-608156
電話 91380494
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 清水灣半島 第05座 27/G 6.800 2022-08-03
將軍澳 清水灣半島 第05座 27/G 6.800 2022-08-03
將軍澳 清水灣半島 第06座 35/F 7.800 2022-07-28
將軍澳 清水灣半島 第06座 35/F 7.800 2022-07-28
將軍澳 清水灣半島 第06座 35/F 7.800 2022-07-28
將軍澳 清水灣半島 第03座 21/C 10.000 2022-07-27
將軍澳 清水灣半島 第08座 11/A 9.518 2022-07-26
將軍澳 清水灣半島 第08座 11/A 9.518 2022-07-26
將軍澳 清水灣半島 第05座 20/H 9.000 2022-07-14
將軍澳 清水灣半島 第05座 20/H 9.000 2022-07-14
將軍澳 清水灣半島 第05座 20/H 9.000 2022-07-14
將軍澳 清水灣半島 第06座 40/F 7.750 2022-06-21
將軍澳 清水灣半島 第05座 21/H 8.800 2022-06-20
將軍澳 清水灣半島 第05座 21/H 8.800 2022-06-20
將軍澳 清水灣半島 第07座 49/C 8.200 2022-06-15
將軍澳 清水灣半島 第07座 49/C 8.200 2022-06-15
將軍澳 清水灣半島 第08座 42/G 6.700 2022-05-27
將軍澳 清水灣半島 第06座 18/G 7.028 2022-05-25
將軍澳 清水灣半島 第06座 12/B 7.800 2022-05-24
將軍澳 清水灣半島 第06座 12/B 7.800 2022-05-24
banner
banner