CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7880000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-12001068
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 清水灣半島 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(實用) $ 15,009.52
樓層 高層
單位
房間 2
實用面積(呎) 525
樓齡(年)
刊登日期 2020-12-07
備註 放盤人已表明地產代理,可於交易後收取地產代理佣金
聯絡人 方 小姐
代理個人牌照: S-608156
電話 91380494
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 清水灣半島 第08座 47/H 8.800 2021-03-10
將軍澳 清水灣半島 第05座 20/G 6.700 2021-03-10
將軍澳 清水灣半島 第08座 50/C 8.100 2021-03-03
將軍澳 清水灣半島 第06座 41/C 7.630 2021-03-02
將軍澳 清水灣半島 第01座 31/A 13.940 2021-02-19
將軍澳 清水灣半島 第01座 12/C 9.990 2021-02-09
將軍澳 清水灣半島 第07座 57/A 9.280 2021-02-05
將軍澳 清水灣半島 第08座 32/E 7.000 2021-02-01
將軍澳 清水灣半島 第08座 10/F 7.300 2021-01-28
將軍澳 清水灣半島 第08座 10/F 7.300 2021-01-28
將軍澳 清水灣半島 第08座 10/F 7.300 2021-01-28
將軍澳 清水灣半島 第08座 40/E 7.300 2021-01-25
將軍澳 清水灣半島 第08座 40/E 7.300 2021-01-25
將軍澳 清水灣半島 第08座 9/F 7.100 2021-01-22
將軍澳 清水灣半島 第08座 9/F 7.100 2021-01-22
將軍澳 清水灣半島 第05座 28/H 8.125 2021-01-11
將軍澳 清水灣半島 第05座 28/H 8.125 2021-01-11
將軍澳 清水灣半島 第07座 35/H 8.250 2021-01-08
將軍澳 清水灣半島 第08座 17/G 6.650 2021-01-08
將軍澳 清水灣半島 第07座 35/H 8.250 2021-01-08