CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$677.00  按揭計算機

編號 SP21-03001171
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 Savannah <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(實用) $ 2.17
樓層 高層
單位
房間 1
實用面積(呎) 312
樓齡(年) 4
刊登日期 2021-03-27
備註
聯絡人 Daisy Wong 小姐
代理個人牌照: E389384
電話 91684919
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 SAVANNAH TWR 03C 8/A 8.200 2021-09-15
將軍澳 SAVANNAH TWR 02A 8/E 7.200 2021-09-09
將軍澳 SAVANNAH TWR 02A 8/E 7.200 2021-09-09
將軍澳 SAVANNAH TWR 02A 8/E 7.200 2021-09-09
將軍澳 SAVANNAH TWR 03C 10/A 9.600 2021-08-24
將軍澳 SAVANNAH TWR 03C 21/F 8.000 2021-08-11
將軍澳 SAVANNAH TWR 02A 20/E 7.180 2021-08-02
將軍澳 SAVANNAH TWR 02A 20/E 7.180 2021-07-29
將軍澳 SAVANNAH TWR 02A 20/E 7.180 2021-07-29
將軍澳 SAVANNAH TWR 02A 20/E 7.180 2021-07-29
將軍澳 SAVANNAH TWR 03A 5/E 7.850 2021-07-28
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 6/E 9.450 2021-07-27
將軍澳 SAVANNAH TWR 01 11/E 11.348 2021-07-19
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 17/B 10.000 2021-07-14
將軍澳 SAVANNAH TWR 01 10/C 13.080 2021-07-09
將軍澳 SAVANNAH TWR 01 8/D 13.100 2021-07-08
將軍澳 SAVANNAH TWR 01 8/D 13.100 2021-07-08
將軍澳 SAVANNAH TWR 01 8/D 13.100 2021-07-08
將軍澳 SAVANNAH TWR 01 11/E 11.348 2021-07-06
將軍澳 SAVANNAH TWR 02A 8/F 7.000 2021-07-02