CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$677.00  按揭計算機

編號 SP21-03001171
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 Savannah <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(實用) $ 2.17
樓層 高層
單位
房間 1
實用面積(呎) 312
樓齡(年) 4
刊登日期 2021-03-27
備註
聯絡人 Daisy Wong 小姐
代理個人牌照: E389384
電話 91684919
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 SAVANNAH TWR 05 9/D 7.000 2022-08-03
將軍澳 SAVANNAH TWR 05 2/E 7.000 2022-07-15
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 21/E 5.500 2022-07-07
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 21/E 5.500 2022-07-07
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 21/E 5.500 2022-07-07
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 21/E 5.500 2022-07-07
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 21/E 5.500 2022-07-07
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 21/E 5.500 2022-07-07
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 9/A 13.350 2022-05-26
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 9/A 13.350 2022-05-26
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 9/A 13.350 2022-05-26
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 19/D 10.280 2022-05-25
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 19/D 9.500 2022-05-17
將軍澳 SAVANNAH TWR 03A 19/B 14.150 2022-05-12
將軍澳 SAVANNAH TWR 03A 19/B 14.150 2022-05-12
將軍澳 SAVANNAH TWR 03A 19/B 14.150 2022-05-12
將軍澳 SAVANNAH TWR 05A 8/D 9.830 2022-05-06
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
banner
banner