CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$18000.00

編號 SP20-12001106
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 Savannah <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
樓層 高層
單位
房間 2
實用面積(呎) 464
樓齡(年)
刊登日期 2020-12-27
備註 放盤人已表明地產代理,可於交易後收取地產代理佣金
聯絡人 葉 小姐
代理個人牌照: S-610483
電話 51987001
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 9/A 13.350 2022-05-26
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 9/A 13.350 2022-05-26
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 9/A 13.350 2022-05-26
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 19/D 10.280 2022-05-25
將軍澳 SAVANNAH TWR 03B 19/D 9.500 2022-05-17
將軍澳 SAVANNAH TWR 03A 19/B 14.150 2022-05-12
將軍澳 SAVANNAH TWR 03A 19/B 14.150 2022-05-12
將軍澳 SAVANNAH TWR 03A 19/B 14.150 2022-05-12
將軍澳 SAVANNAH TWR 05A 8/D 9.830 2022-05-06
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
將軍澳 SAVANNAH TWR 02 5/C 9.500 2022-05-05
將軍澳 SAVANNAH TWR 03A 9/D 8.180 2022-05-04
將軍澳 SAVANNAH TWR 02A 23/B 13.680 2022-05-03
將軍澳 SAVANNAH TWR 02A 23/B 13.680 2022-05-03
banner
banner