CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$9500.00 平均成交價

編號 SP20-05000840
地區 新界 屯門
街道/屋苑/大廈 好勝大廈 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 單幢式大廈
樓層 高層
單位
房間 2
建築面積(呎) 438
實用面積(呎) 311
樓齡(年)
刊登日期 2020-05-12
備註 企理裝修
聯絡人 李 小姐
電話 93448898
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
屯門 好勝大廈 7/F 3.420 2020-11-09
屯門 好勝大廈 22/D 3.850 2020-11-03
屯門 好勝大廈 6/D 4.020 2020-09-14
屯門 好勝大廈 3/H 3.500 2020-08-28
屯門 好勝大廈 6/D 4.020 2020-08-27
屯門 好勝大廈 6/D 4.020 2020-08-27
屯門 好勝大廈 10/A 3.800 2020-07-27
屯門 好勝大廈 6/F 3.230 2020-07-03
屯門 好勝大廈 6/F 3.230 2020-07-03
屯門 好勝大廈 9/F 3.660 2020-06-01
屯門 好勝大廈 12/D 4.100 2020-05-18
屯門 好勝大廈 4/G 3.800 2019-12-03
屯門 好勝大廈 4/G 3.800 2019-12-03
屯門 好勝大廈 4/G 3.800 2019-12-03
屯門 好勝大廈 4/G 3.800 2019-12-03
屯門 好勝大廈 4/G 3.800 2019-12-03
屯門 好勝大廈 23/D 3.990 2019-08-19
屯門 好勝大廈 23/D 3.990 2019-08-19
屯門 好勝大廈 4/E 4.000 2019-07-12
屯門 好勝大廈 23/B 3.900 2019-06-18