CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7300000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP22-04001262
地區 九龍 旺角
街道/屋苑/大廈 長旺雅苑 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 單幢式大廈
呎價(建築) $ 17,892.16
呎價(實用) $ 12,521.44
樓層 高層
單位 C 號
房間 2
建築面積(呎) 408
實用面積(呎) 583
樓齡(年) 19
刊登日期 2022-04-01
備註 【訊拍物業】長旺雅苑 高層靚景
聯絡人 SAM 先生
代理個人牌照: s-105628
電話 90887241
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
旺角 長旺雅苑 36/A 7.280 2021-05-28
旺角 長旺雅苑 31/D 6.700 2021-05-17
旺角 長旺雅苑 31/D 6.700 2021-05-17
旺角 長旺雅苑 19/D 6.500 2021-05-06
旺角 長旺雅苑 19/D 6.500 2021-05-06
旺角 長旺雅苑 19/D 6.500 2021-05-06
旺角 長旺雅苑 12/A 6.360 2021-01-08
旺角 長旺雅苑 12/A 6.360 2021-01-08
旺角 長旺雅苑 41/C 9.380 2020-12-30
旺角 長旺雅苑 41/A 6.500 2020-12-10
旺角 長旺雅苑 41/A 6.500 2020-12-10
旺角 長旺雅苑 41/A 6.500 2020-12-10
旺角 長旺雅苑 25/A 6.800 2020-12-01
旺角 長旺雅苑 37/A 6.300 2020-07-09
旺角 長旺雅苑 37/A 6.300 2020-07-09
旺角 長旺雅苑 37/A 6.300 2020-07-09
旺角 長旺雅苑 37/A 6.300 2020-07-09
旺角 長旺雅苑 16/D 6.330 2020-06-17
旺角 長旺雅苑 20/A 6.800 2020-04-24
旺角 長旺雅苑 20/A 6.800 2020-04-24
banner
banner