CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$7500.00

編號 SP19-09000546
地區 香港 銅鑼灣
街道/屋苑/大廈 希憤道8號 裕景商業中心 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 單幢式大廈
樓層 低層
單位 19 號
房間 不提供
建築面積(呎) 108
實用面積(呎) 54
樓齡(年)
刊登日期 2019-09-25
備註 - 前台接待處
- 提供電話線服務
- 提供免費寬頻上網 / LAN線上網
- 提供基本辦公室家俱
- 茶水供應
- 24小時自由出入
聯絡人 陳 小姐
電話 29107777
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
銅鑼灣 百德大廈 D座 2/5 6.000 2019-10-18
銅鑼灣 百德大廈 B座 16/1 10.300 2019-10-18
銅鑼灣 伊利莎伯大廈 B座 24/6 8.000 2019-10-18
銅鑼灣 百德大廈 D座 2/5 6.000 2019-10-18
銅鑼灣 百德大廈 B座 16/1 10.300 2019-10-18
銅鑼灣 伊利莎伯大廈 B座 24/6 8.000 2019-10-18
銅鑼灣 灣景樓 C座 13/2 0.800 2019-10-17
銅鑼灣 灣景樓 C座 13/2 0.800 2019-10-17
銅鑼灣 利發大廈 18/B 4.300 2019-10-16
銅鑼灣 渣甸大廈 2/32C 7.550 2019-10-16
銅鑼灣 龍濤苑 第01座 6/E 8.050 2019-10-16
銅鑼灣 灣景樓 C座 13/2 0.800 2019-10-17
銅鑼灣 利發大廈 18/B 4.300 2019-10-16
銅鑼灣 渣甸大廈 2/32C 7.550 2019-10-16
銅鑼灣 龍濤苑 第01座 6/E 8.050 2019-10-16
銅鑼灣 灣景樓 C座 13/2 0.800 2019-10-17
銅鑼灣 利發大廈 18/B 4.300 2019-10-16
銅鑼灣 渣甸大廈 2/32C 7.550 2019-10-16
銅鑼灣 龍濤苑 第01座 6/E 8.050 2019-10-16
銅鑼灣 利發大廈 18/B 4.300 2019-10-16