CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$2500.00 (取消發佈)

編號 SP19-11000613
地區 香港 銅鑼灣
街道/屋苑/大廈 希慎道8號 裕景商業中心 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 工商舖
樓層 中層
單位 133 號
房間 1
建築面積(呎) 36
實用面積(呎) 18
樓齡(年) 1977
刊登日期 2019-11-29
備註 特選單人單位

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
銅鑼灣 渣菲大廈 6/520 8.000 2020-05-28
銅鑼灣 新唐大廈 4/D 13.000 2020-05-27
銅鑼灣 駱克大廈 A座 4/5 7.300 2020-05-27
銅鑼灣 置安大廈 9/P 7.300 2020-05-27
銅鑼灣 新唐大廈 4/D 13.000 2020-05-27
銅鑼灣 駱克大廈 A座 4/5 7.300 2020-05-27
銅鑼灣 置安大廈 9/P 7.300 2020-05-27
銅鑼灣 力生軒 25/B 15.000 2020-05-26
銅鑼灣 蓮花園 6/D 6.700 2020-05-26
銅鑼灣 金龍大廈 8/B 4.230 2020-05-26
銅鑼灣 尚巒 31/C 6.030 2020-05-25
銅鑼灣 尚巒 10/F 9.150 2020-05-25
銅鑼灣 書館街18號 9/A 7.380 2020-05-25
銅鑼灣 明新大廈 2/A 8.060 2020-05-22
銅鑼灣 蓮花園 5/A 6.750 2020-05-22
銅鑼灣 明新大廈 2/A 8.060 2020-05-22
銅鑼灣 蓮花園 5/A 6.750 2020-05-22
銅鑼灣 華納大廈 5/A 15.250 2020-05-21
銅鑼灣 雋琚 9/D 7.730 2020-05-20
銅鑼灣 霎東街9號 1/FEP 28.800 2020-05-20