CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$2500.00

編號 SP19-11000613
地區 香港 銅鑼灣
街道/屋苑/大廈 希慎道8號 裕景商業中心 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 工商舖
樓層 中層
單位 133 號
房間 1
建築面積(呎) 36
實用面積(呎) 18
樓齡(年) 1977
刊登日期 2019-11-29
備註 特選單人單位
聯絡人 Joyce Chan 小姐
電話 29107770
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
銅鑼灣 莊苑 4/C 7.500 2019-12-05
銅鑼灣 龍濤苑 第02座 23/B 9.400 2019-12-04
銅鑼灣 龍濤苑 第02座 23/B 9.400 2019-12-04
銅鑼灣 珠城大廈 11/A5 1.900 2019-12-03
銅鑼灣 珠城大廈 11/A5 1.900 2019-12-03
銅鑼灣 灣景樓 C座 11/1 7.000 2019-12-02
銅鑼灣 百德大廈 C座 5/4 9.150 2019-12-02
銅鑼灣 美蘭閣 20/C 5.776 2019-12-02
銅鑼灣 灣景樓 C座 11/1 7.000 2019-12-02
銅鑼灣 美蘭閣 20/C 5.776 2019-12-02
銅鑼灣 百德大廈 C座 5/4 9.150 2019-12-02
銅鑼灣 珠城大廈 13/A9 7.980 2019-11-28
銅鑼灣 香港大廈 3/E 7.400 2019-11-28
銅鑼灣 銅鑼灣道33號 27/A 15.000 2019-11-27
銅鑼灣 利發大廈 11/A 4.000 2019-11-27
銅鑼灣 珠城大廈 13/A9 7.980 2019-11-28
銅鑼灣 香港大廈 3/E 7.400 2019-11-28
銅鑼灣 銅鑼灣道33號 27/A 15.000 2019-11-27
銅鑼灣 利發大廈 11/A 4.000 2019-11-27
銅鑼灣 銅鑼灣道33號 27/A 15.000 2019-11-27