CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$7000.00 (取消發佈)

編號 SP19-12000620
地區 香港 銅鑼灣
街道/屋苑/大廈 希慎道8號 裕景商業中心 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 工商舖
樓層 低層
單位 7 號
房間 不提供
建築面積(呎) 94
實用面積(呎) 47
樓齡(年) 1977
刊登日期 2019-12-03
備註 - 基本傢俱
- 前台接待
- 獨立房間
- 無線寬頻

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
銅鑼灣 廣安大廈 15/A 8.500 2020-06-03
銅鑼灣 龍濤苑 第02座 30/F 6.000 2020-06-03
銅鑼灣 福興閣 13/A 8.000 2020-06-02
銅鑼灣 曦巒 5/A 9.200 2020-06-02
銅鑼灣 軒尼詩道454號 5/- 6.500 2020-06-02
銅鑼灣 蓮花園 6/D 6.700 2020-06-01
銅鑼灣 渣菲大廈 6/520 8.000 2020-05-28
銅鑼灣 新唐大廈 4/D 13.000 2020-05-27
銅鑼灣 駱克大廈 A座 4/5 7.300 2020-05-27
銅鑼灣 置安大廈 9/P 7.300 2020-05-27
銅鑼灣 渣菲大廈 6/520 8.000 2020-05-28
銅鑼灣 新唐大廈 4/D 13.000 2020-05-27
銅鑼灣 駱克大廈 A座 4/5 7.300 2020-05-27
銅鑼灣 置安大廈 9/P 7.300 2020-05-27
銅鑼灣 渣菲大廈 6/520 8.000 2020-05-28
銅鑼灣 新唐大廈 4/D 13.000 2020-05-27
銅鑼灣 駱克大廈 A座 4/5 7.300 2020-05-27
銅鑼灣 置安大廈 9/P 7.300 2020-05-27
銅鑼灣 新唐大廈 4/D 13.000 2020-05-27
銅鑼灣 駱克大廈 A座 4/5 7.300 2020-05-27