CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$5499.00

編號 SP20-03000758
地區 香港 銅鑼灣
街道/屋苑/大廈 希慎道8號 裕景商業中心 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 工商舖
樓層 低層
單位 50 號
房間 1
建築面積(呎) 94
樓齡(年)
刊登日期 2020-03-16
備註
聯絡人 Joyce 小姐
電話 29107780
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
銅鑼灣 龍濤苑 第02座 19/F 6.100 2020-08-06
銅鑼灣 加路連大樓 9/13A 7.000 2020-08-05
銅鑼灣 灣景樓 C座 17/4 17.950 2020-08-05
銅鑼灣 龍濤苑 第02座 19/F 6.100 2020-08-06
銅鑼灣 加路連大樓 9/13A 7.000 2020-08-05
銅鑼灣 灣景樓 C座 17/4 17.950 2020-08-05
銅鑼灣 加路連大樓 9/13A 7.000 2020-08-05
銅鑼灣 灣景樓 C座 17/4 17.950 2020-08-05
銅鑼灣 香港大廈 10/I 6.800 2020-08-03
銅鑼灣 瑆華 12/B 8.700 2020-08-03
銅鑼灣 香港大廈 10/I 6.800 2020-08-03
銅鑼灣 瑆華 12/B 8.700 2020-08-03
銅鑼灣 華英大廈 16/A 8.770 2020-07-29
銅鑼灣 渣甸街37-39號 4/C 5.500 2020-07-29
銅鑼灣 華英大廈 16/A 8.770 2020-07-29
銅鑼灣 渣甸街37-39號 4/C 5.500 2020-07-29
銅鑼灣 德發大廈 11/A 20.500 2020-07-28
銅鑼灣 珠城大廈 15/A4 4.740 2020-07-28
銅鑼灣 德發大廈 11/A 20.500 2020-07-28
銅鑼灣 珠城大廈 15/A4 4.740 2020-07-28