CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$1300000.00 (已出售)  按揭計算機

編號 SP20-01000697
地區 香港 香港仔
街道/屋苑/大廈 中山南區市中心 星光喜寓 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(建築) $ 1,368.42
樓層 高層
單位
房間 不提供
建築面積(呎) 950
樓齡(年) NEW
刊登日期 2020-01-23
備註 位置處於 中山南區 核心 商圈, 附近有 南區大信新都會, 永安新城, 永安百貨, 永安皇冠假日酒店, 還有市場, 春天百貨, 真正南區市中心, 南區文化中心, 政府部門, 稅局等, 單位有兩房至四方, 135萬起, 由福田口岸 去大約1小時58, 深圳灣過關大約1 小時38分 , 免費睇樓團報名熱線 6526 0014

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
香港仔 海怡半島 第22座 美華閣 30/C 9.100 2020-02-20
香港仔 海怡半島 第06座 海逸閣 17/E 9.500 2020-02-20
香港仔 海怡半島 第26座 御庭園 御盈居 11/D 8.300 2020-02-19
香港仔 福群大廈 A座 8/1 5.100 2020-02-19
香港仔 海怡半島 第10座 怡麗閣 17/H 17.000 2020-02-18
香港仔 海怡半島 第07座 怡美閣 22/B 10.448 2020-02-18
香港仔 海怡半島 第22座 美華閣 30/C 9.100 2020-02-20
香港仔 海怡半島 第06座 海逸閣 17/E 9.500 2020-02-20
香港仔 海怡半島 第26座 御庭園 御盈居 11/D 8.300 2020-02-19
香港仔 福群大廈 A座 8/1 5.100 2020-02-19
香港仔 海怡半島 第10座 怡麗閣 17/H 17.000 2020-02-18
香港仔 海怡半島 第07座 怡美閣 22/B 10.448 2020-02-18
香港仔 海怡半島 第22座 美華閣 30/C 9.100 2020-02-20
香港仔 海怡半島 第06座 海逸閣 17/E 9.500 2020-02-20
香港仔 海怡半島 第26座 御庭園 御盈居 11/D 8.300 2020-02-19
香港仔 福群大廈 A座 8/1 5.100 2020-02-19
香港仔 海怡半島 第10座 怡麗閣 17/H 17.000 2020-02-18
香港仔 海怡半島 第07座 怡美閣 22/B 10.448 2020-02-18
香港仔 海怡半島 第26座 御庭園 御盈居 11/D 8.300 2020-02-19
香港仔 福群大廈 A座 8/1 5.100 2020-02-19