CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$2980000.00 (已出售)  按揭計算機

編號 SP19-04000423
地區 香港 香港仔
街道/屋苑/大廈 華貴邨 華亷樓 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 居屋/夾屋
呎價(實用) $ 7,740.26
樓層 低層
單位 808 號
房間 1
實用面積(呎) 385
樓齡(年) 29
刊登日期 2019-04-19
備註 未補地價公屋

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
香港仔 海怡半島 第31座 柏景閣 21/G 11.168 2020-05-25
香港仔 海怡半島 第22座 美華閣 7/D 9.830 2020-05-25
香港仔 海怡半島 第12座 怡滿閣 12/F 9.980 2020-05-25
香港仔 海怡半島 第05座 海寧閣 17/B 12.600 2020-05-25
香港仔 海怡半島 第04座 海韻閣 18/E 10.000 2020-05-25
香港仔 海怡半島 第11座 怡豐閣 19/D 10.600 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第06座 海逸閣 34/F 10.320 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第06座 海逸閣 18/F 9.900 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第03座 海雅閣 22/G 9.800 2020-05-22
香港仔 登峰南岸 25/C 5.450 2020-05-22
香港仔 深灣軒 第03座 21/G 10.900 2020-05-22
香港仔 深灣軒 第02座 37/A 10.000 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第11座 怡豐閣 19/D 10.600 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第06座 海逸閣 34/F 10.320 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第06座 海逸閣 18/F 9.900 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第03座 海雅閣 22/G 9.800 2020-05-22
香港仔 登峰南岸 25/C 5.450 2020-05-22
香港仔 深灣軒 第03座 21/G 10.900 2020-05-22
香港仔 深灣軒 第02座 37/A 10.000 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第30座 慧景閣 14/C 8.350 2020-05-21