CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$10800000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-12000655
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 英皇道1092號 寶峰園 B <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 14,285.71
呎價(實用) $ 17,088.61
樓層 高層
單位
房間 2
建築面積(呎) 756
實用面積(呎) 632
樓齡(年) 47
刊登日期 2019-12-25
備註 房間寛敞, 開揚間隔, 高層南向
聯絡人 Natalie Chan 小姐
代理個人牌照: S-570109
電話 98808560
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 寶峰園 B座 13/4 9.180 2019-12-11
鰂魚涌 寶峰園 B座 13/4 9.180 2019-12-11
鰂魚涌 寶峰園 B座 13/4 9.180 2019-12-11
鰂魚涌 寶峰園 B座 13/4 9.180 2019-12-11
鰂魚涌 寶峰園 B座 13/4 9.180 2019-12-11
鰂魚涌 寶峰園 A座 18/3 3.290 2019-11-21
鰂魚涌 寶峰園 A座 18/3 3.290 2019-11-21
鰂魚涌 寶峰園 A座 18/3 3.290 2019-11-21
鰂魚涌 寶峰園 B座 2/1 11.100 2019-09-02
鰂魚涌 寶峰園 B座 2/1 11.100 2019-09-02
鰂魚涌 寶峰園 A座 18/1 11.000 2019-07-17
鰂魚涌 寶峰園 A座 18/1 11.000 2019-07-17
鰂魚涌 寶峰園 A座 18/1 11.000 2019-07-17
鰂魚涌 寶峰園 A座 18/1 11.000 2019-07-17
鰂魚涌 寶峰園 A座 14/3 8.500 2019-06-17
鰂魚涌 寶峰園 A座 14/3 8.500 2019-06-17
鰂魚涌 寶峰園 B座 16/3 11.380 2019-04-10
鰂魚涌 寶峰園 A座 23/1 13.000 2019-03-25
鰂魚涌 寶峰園 A座 19/1 12.500 2019-03-18
鰂魚涌 寶峰園 A座 19/1 12.500 2019-03-18