CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$8600000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-11000601
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 康安街 康怡花園 中康 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 14,751.29
呎價(實用) $ 18,454.94
樓層 低層
單位 6 號
房間 2
建築面積(呎) 583
實用面積(呎) 466
樓齡(年) 32
刊登日期 2019-11-24
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 康怡花園 N座 18/1 9.000 2020-05-28
鰂魚涌 康怡花園 B座 7/13 12.028 2020-05-27
鰂魚涌 康怡花園 Q座 16/2 8.600 2020-05-26
鰂魚涌 康怡花園 G座 12/8 12.750 2020-05-26
鰂魚涌 康怡花園 F座 2/4 10.000 2020-05-26
鰂魚涌 康怡花園 B座 7/13 12.028 2020-05-26
鰂魚涌 康怡花園 A座 17/6 8.900 2020-05-26
鰂魚涌 康怡花園 Q座 6/11 8.000 2020-05-25
鰂魚涌 康怡花園 C座 21/4 10.400 2020-05-22
鰂魚涌 康怡花園 R座 5/5 8.720 2020-05-22
鰂魚涌 康怡花園 Q座 24/10 7.500 2020-05-22
鰂魚涌 康怡花園 P座 19/8 10.000 2020-05-22
鰂魚涌 康怡花園 R座 5/5 8.720 2020-05-22
鰂魚涌 康怡花園 Q座 24/10 7.500 2020-05-22
鰂魚涌 康怡花園 P座 19/8 10.000 2020-05-22
鰂魚涌 康怡花園 C座 21/4 10.400 2020-05-22
鰂魚涌 康怡花園 P座 17/14 8.800 2020-05-21
鰂魚涌 康怡花園 A座 21/16 12.650 2020-05-21
鰂魚涌 康怡花園 P座 17/14 8.800 2020-05-21
鰂魚涌 康怡花園 A座 21/16 12.650 2020-05-21