CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$8500000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-11000602
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 康安街 康怡花園 下康 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 13,709.68
呎價(實用) $ 17,382.41
樓層 低層
單位 5 號
房間 2
建築面積(呎) 620
實用面積(呎) 489
樓齡(年) 32
刊登日期 2019-11-24
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 康怡花園 H座 3/14 8.435 2020-06-03
鰂魚涌 康怡花園 H座 10/11 8.800 2020-06-03
鰂魚涌 康怡花園 K座 9/16 1.900 2020-06-02
鰂魚涌 康怡花園 A座 20/14 11.300 2020-06-02
鰂魚涌 康怡花園 D座 7/6 7.980 2020-06-02
鰂魚涌 康怡花園 R座 29/10 9.300 2020-06-02
鰂魚涌 康怡花園 M座 19/1 12.660 2020-06-02
鰂魚涌 康怡花園 E座 26/13 9.500 2020-06-02
鰂魚涌 康怡花園 F座 17/10 9.200 2020-06-02
鰂魚涌 康怡花園 H座 12/6 9.400 2020-06-01
鰂魚涌 康怡花園 N座 18/1 9.000 2020-05-28
鰂魚涌 康怡花園 N座 18/1 9.000 2020-05-28
鰂魚涌 康怡花園 N座 18/1 9.000 2020-05-28
鰂魚涌 康怡花園 B座 7/13 12.028 2020-05-27
鰂魚涌 康怡花園 Q座 16/2 8.600 2020-05-26
鰂魚涌 康怡花園 G座 12/8 12.750 2020-05-26
鰂魚涌 康怡花園 F座 2/4 10.000 2020-05-26
鰂魚涌 康怡花園 B座 7/13 12.028 2020-05-26
鰂魚涌 康怡花園 A座 17/6 8.900 2020-05-26
鰂魚涌 康怡花園 Q座 6/11 8.000 2020-05-25