CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$8000000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-12000638
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 康安街 康怡花園 R <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 12,903.23
呎價(實用) $ 16,032.06
樓層 低層
單位
房間 2
建築面積(呎) 620
實用面積(呎) 499
樓齡(年) 32
刊登日期 2019-12-17
備註 下康則王,近地鐵站,鄰近高級食市,14區校網

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 康怡花園 P座 20/7 8.800 2020-07-02
鰂魚涌 康怡花園 P座 20/7 8.800 2020-07-02
鰂魚涌 康怡花園 P座 20/7 8.800 2020-07-02
鰂魚涌 康怡花園 P座 19/8 10.000 2020-06-29
鰂魚涌 康怡花園 N座 11/7 8.620 2020-06-29
鰂魚涌 康怡花園 E座 5/9 11.850 2020-06-29
鰂魚涌 康怡花園 B座 3/13 12.780 2020-06-23
鰂魚涌 康怡花園 E座 5/9 11.850 2020-06-22
鰂魚涌 康怡花園 R座 27/13 10.960 2020-06-22
鰂魚涌 康怡花園 G座 20/14 9.700 2020-06-22
鰂魚涌 康怡花園 B座 3/13 12.780 2020-06-23
鰂魚涌 康怡花園 E座 5/9 11.850 2020-06-22
鰂魚涌 康怡花園 R座 27/13 10.960 2020-06-22
鰂魚涌 康怡花園 G座 20/14 9.700 2020-06-22
鰂魚涌 康怡花園 R座 27/13 10.960 2020-06-22
鰂魚涌 康怡花園 G座 20/14 9.700 2020-06-22
鰂魚涌 康怡花園 E座 5/9 11.850 2020-06-22
鰂魚涌 康怡花園 R座 21/9 1.700 2020-06-19
鰂魚涌 康怡花園 H座 4/12 8.800 2020-06-19
鰂魚涌 康怡花園 R座 21/9 1.700 2020-06-19