CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$8600000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-01000691
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 康安街 康怡花園 下康 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 14,751.29
呎價(實用) $ 18,454.94
樓層 低層
單位
房間 1
建築面積(呎) 583
實用面積(呎) 466
樓齡(年) 32
刊登日期 2020-01-21
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 康怡花園 D座 9/12 9.900 2020-02-20
鰂魚涌 康怡花園 D座 9/12 9.900 2020-02-20
鰂魚涌 康怡花園 G座 1/16 9.800 2020-02-19
鰂魚涌 康怡花園 D座 9/12 9.900 2020-02-20
鰂魚涌 康怡花園 G座 1/16 9.800 2020-02-19
鰂魚涌 康怡花園 D座 9/12 9.900 2020-02-20
鰂魚涌 康怡花園 G座 1/16 9.800 2020-02-19
鰂魚涌 康怡花園 D座 9/12 9.900 2020-02-20
鰂魚涌 康怡花園 G座 1/16 9.800 2020-02-19
鰂魚涌 康怡花園 D座 9/12 9.900 2020-02-20
鰂魚涌 康怡花園 G座 1/16 9.800 2020-02-19
鰂魚涌 康怡花園 G座 1/16 9.800 2020-02-19
鰂魚涌 康怡花園 B座 3/6 8.320 2020-02-14
鰂魚涌 康怡花園 B座 3/6 8.320 2020-02-14
鰂魚涌 康怡花園 B座 3/6 8.320 2020-02-14
鰂魚涌 康怡花園 R座 1/5 7.600 2020-02-13
鰂魚涌 康怡花園 J座 10/14 15.068 2020-02-13
鰂魚涌 康怡花園 F座 18/2 9.180 2020-02-13
鰂魚涌 康怡花園 R座 1/5 7.600 2020-02-13
鰂魚涌 康怡花園 J座 10/14 15.068 2020-02-13