CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$8900000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-01000693
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 康盛街 康怡花園 上康 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 14,735.10
呎價(實用) $ 17,729.08
樓層 低層
單位
房間 2
建築面積(呎) 604
實用面積(呎) 502
樓齡(年) 33
刊登日期 2020-01-21
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 康怡花園 B座 26/4 14.500 2020-09-14
鰂魚涌 康怡花園 B座 26/4 14.500 2020-09-14
鰂魚涌 康怡花園 C座 2/6 8.000 2020-09-11
鰂魚涌 康怡花園 C座 2/6 8.000 2020-09-11
鰂魚涌 康怡花園 E座 20/15 9.400 2020-09-10
鰂魚涌 康怡花園 P座 6/8 5.625 2020-09-10
鰂魚涌 康怡花園 E座 20/15 9.400 2020-09-10
鰂魚涌 康怡花園 F座 4/7 8.480 2020-09-09
鰂魚涌 康怡花園 A座 5/11 8.500 2020-09-09
鰂魚涌 康怡花園 A座 5/11 8.500 2020-09-09
鰂魚涌 康怡花園 P座 6/8 5.625 2020-09-10
鰂魚涌 康怡花園 E座 20/15 9.400 2020-09-10
鰂魚涌 康怡花園 F座 4/7 8.480 2020-09-09
鰂魚涌 康怡花園 A座 5/11 8.500 2020-09-09
鰂魚涌 康怡花園 A座 5/11 8.500 2020-09-09
鰂魚涌 康怡花園 P座 6/8 5.625 2020-09-10
鰂魚涌 康怡花園 E座 20/15 9.400 2020-09-10
鰂魚涌 康怡花園 F座 4/7 8.480 2020-09-09
鰂魚涌 康怡花園 A座 5/11 8.500 2020-09-09
鰂魚涌 康怡花園 A座 5/11 8.500 2020-09-09