CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$17500.00 平均成交價

編號 SP21-10001219
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 康怡花園 D <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
樓層 高層
單位 2911 號
房間 2
建築面積(呎) 624
實用面積(呎) 509
樓齡(年) 34
刊登日期 2021-10-30
備註 鳳凰層,景靚,安靜,空氣好
聯絡人 凌 小姐
電話 61391678
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 康怡花園 L座 11/2 10.350 2022-01-14
鰂魚涌 康怡花園 L座 11/2 10.350 2022-01-14
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 N座 24/6 9.120 2022-01-13
鰂魚涌 康怡花園 L座 10/10 10.500 2022-01-10
鰂魚涌 康怡花園 R座 25/5 9.450 2022-01-10
鰂魚涌 康怡花園 R座 25/5 9.450 2022-01-10
鰂魚涌 康怡花園 E座 27/15 9.700 2022-01-07
鰂魚涌 康怡花園 E座 27/15 9.700 2022-01-07
鰂魚涌 康怡花園 F座 4/9 12.000 2022-01-07