CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$11000000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-11000611
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 祐民街 康蕙花園 2 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 15,988.37
呎價(實用) $ 20,446.10
樓層 高層
單位 D 號
房間 3
建築面積(呎) 688
實用面積(呎) 538
樓齡(年) 23
刊登日期 2019-11-29
備註 山景少海,豪裝,3房1廳

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 康蕙花園 第01座 7/D 8.800 2020-04-01
鰂魚涌 康蕙花園 第01座 8/A 10.300 2020-04-01
鰂魚涌 康蕙花園 第01座 8/D 8.900 2020-03-30
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 42/D 9.880 2020-01-14
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 42/D 9.880 2020-01-14
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 42/D 9.880 2020-01-14
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 42/D 9.880 2020-01-14
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 42/D 9.880 2020-01-14
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 10/F 7.750 2019-11-22
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 33/F 8.000 2019-11-19
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 33/F 8.000 2019-11-19
鰂魚涌 康蕙花園 第01座 29/B 10.250 2019-11-04
鰂魚涌 康蕙花園 第01座 29/B 10.250 2019-11-04
鰂魚涌 康蕙花園 第01座 19/E 8.700 2019-10-17
鰂魚涌 康蕙花園 第01座 19/E 8.700 2019-10-17
鰂魚涌 康蕙花園 第01座 19/E 8.700 2019-10-17
鰂魚涌 康蕙花園 第01座 19/E 8.700 2019-10-17
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 23/B 11.500 2019-05-30
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 7/C 8.880 2019-03-13
鰂魚涌 康蕙花園 第02座 7/C 8.880 2019-03-13