CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7600000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-11000614
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 英皇道989號 新威園 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 12,500.00
呎價(實用) $ 14,901.96
樓層 中層
單位 01 號
房間 3
建築面積(呎) 608
實用面積(呎) 510
樓齡(年) 45
刊登日期 2019-11-30
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 新威園 F座 19/5 7.980 2020-01-16
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 C座 20/1 7.100 2019-11-22
鰂魚涌 新威園 A座 22/5 5.400 2019-11-19
鰂魚涌 新威園 A座 22/5 5.400 2019-11-19
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 D座 22/4 8.100 2019-05-15
鰂魚涌 新威園 B座 20/3 7.100 2019-04-26
鰂魚涌 新威園 D座 15/5 7.900 2019-04-25
鰂魚涌 新威園 D座 15/5 7.900 2019-04-25