CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7200000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-01000661
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 英皇道989號 新威園 F <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(建築) $ 11,940.30
呎價(實用) $ 14,229.25
樓層 中層
單位
房間 2
建築面積(呎) 603
實用面積(呎) 506
樓齡(年) 45
刊登日期 2020-01-01
備註 原則, 裝修企理
聯絡人 Natalie Chan 小姐
電話 98808560
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 新威園 F座 19/5 7.980 2020-01-16
鰂魚涌 新威園 F座 19/5 7.980 2020-01-16
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 F座 19/5 7.980 2020-01-16
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 F座 19/5 7.980 2020-01-16
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 A座 18/4 7.050 2020-01-14
鰂魚涌 新威園 C座 20/1 7.100 2019-11-22
鰂魚涌 新威園 A座 22/5 5.400 2019-11-19
鰂魚涌 新威園 A座 22/5 5.400 2019-11-19
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 E座 20/2 7.600 2019-10-16
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03
鰂魚涌 新威園 F座 7/4 7.600 2019-10-03