CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$7200000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-01000665
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 英皇道 新威園 F <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 11,940.30
呎價(實用) $ 14,229.25
樓層 中層
單位
房間 2
建築面積(呎) 603
實用面積(呎) 506
樓齡(年) 45
刊登日期 2020-01-02
備註 原則,裝修企理

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 新威園 F座 25/2 8.200 2020-06-12
鰂魚涌 新威園 F座 25/2 8.200 2020-06-12
鰂魚涌 新威園 C座 9/4 6.930 2020-05-28
鰂魚涌 新威園 C座 9/4 6.930 2020-05-28
鰂魚涌 新威園 C座 9/4 6.930 2020-05-28
鰂魚涌 新威園 F座 7/3 7.880 2020-04-24
鰂魚涌 新威園 F座 7/3 7.880 2020-04-24
鰂魚涌 新威園 F座 9/4 6.920 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 C座 8/1 6.700 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 F座 9/4 6.920 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 C座 8/1 6.700 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 C座 8/1 6.700 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 F座 9/4 6.920 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 C座 8/1 6.700 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 F座 9/4 6.920 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 C座 8/1 6.700 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 F座 9/4 6.920 2020-03-12
鰂魚涌 新威園 C座 7/5 6.000 2020-02-07
鰂魚涌 新威園 C座 7/5 6.000 2020-02-07
鰂魚涌 新威園 F座 19/5 7.980 2020-01-16