CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$22000.00 (取消發佈) 平均成交價

編號 SP20-01000663
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 華蘭路 華蘭花園 雅蘭閣 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
樓層 高層
單位
房間 1
建築面積(呎) 479
實用面積(呎) 382
樓齡(年) 34
刊登日期 2020-01-01
備註 高層連天台花園, 靚裝修, 太古名廈

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 華蘭花園 玉蘭閣 24/D 7.638 2020-07-20
鰂魚涌 華蘭花園 翠蘭閣 20/F 7.180 2020-07-17
鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 11/B 7.200 2020-05-21
鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 11/B 7.200 2020-05-21
鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 11/B 7.200 2020-05-21
鰂魚涌 華蘭花園 玉蘭閣 26/A 7.400 2020-05-20
鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 11/B 7.200 2020-05-12
鰂魚涌 華蘭花園 翠蘭閣 1/B 6.550 2020-04-17
鰂魚涌 華蘭花園 翠蘭閣 1/B 6.550 2020-04-17
鰂魚涌 華蘭花園 玉蘭閣 23/E 7.150 2020-04-15
鰂魚涌 華蘭花園 玉蘭閣 23/E 7.150 2020-04-15
鰂魚涌 華蘭花園 玉蘭閣 23/E 7.150 2020-04-15
鰂魚涌 華蘭花園 玉蘭閣 23/E 7.150 2020-04-15
鰂魚涌 華蘭花園 翠蘭閣 1/C 6.630 2020-03-27
鰂魚涌 華蘭花園 翠蘭閣 1/C 6.630 2020-03-27
鰂魚涌 華蘭花園 玉蘭閣 3/C 6.800 2020-03-24
鰂魚涌 華蘭花園 玉蘭閣 3/C 6.800 2020-03-24
鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 9/A 6.930 2020-03-05
鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 9/A 6.930 2020-03-05
鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 9/A 6.930 2020-03-05