CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$5499.00

編號 SP20-03000757
地區 香港 銅鑼灣
街道/屋苑/大廈 希慎道8號 裕景商業中心 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 工商舖
樓層 低層
單位 7 號
房間 1
建築面積(呎) 94
樓齡(年)
刊登日期 2020-03-16
備註
聯絡人 Joyce 小姐
電話 29107780
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
銅鑼灣 國泰大廈 10/A 12.580 2022-01-20
銅鑼灣 霎東街9號A-B 2/9A 24.280 2022-01-20
銅鑼灣 霎東街9號A-B 2/9A 24.280 2022-01-20
銅鑼灣 國泰大廈 10/A 12.580 2022-01-20
銅鑼灣 國泰大廈 10/A 12.580 2022-01-20
銅鑼灣 霎東街9號A-B 2/9A 24.280 2022-01-20
銅鑼灣 霎東街9號A-B 2/9A 24.280 2022-01-20
銅鑼灣 國泰大廈 10/A 12.580 2022-01-20
銅鑼灣 國泰大廈 10/A 12.580 2022-01-20
銅鑼灣 霎東街9號A-B 2/9A 24.280 2022-01-20
銅鑼灣 霎東街9號A-B 2/9A 24.280 2022-01-20
銅鑼灣 國泰大廈 10/A 12.580 2022-01-20
銅鑼灣 曦巒 16/A 10.150 2022-01-19
銅鑼灣 金樂居 1/C 3.600 2022-01-19
銅鑼灣 尚巒 16/F 8.800 2022-01-19
銅鑼灣 尚巒 16/F 8.800 2022-01-19
銅鑼灣 金樂居 1/C 3.600 2022-01-19
銅鑼灣 曦巒 16/A 10.150 2022-01-19
銅鑼灣 浣紗大廈 6/A 8.750 2022-01-18
銅鑼灣 浣紗大廈 6/A 8.750 2022-01-18