CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$9500000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-03000782
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 清水灣半島 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 10,520.49
呎價(實用) $ 13,888.89
樓層 高層
單位
房間 3
建築面積(呎) 903
實用面積(呎) 684
樓齡(年) 19
刊登日期 2020-03-31
備註 屋苑可養狗
聯絡人 黃 小姐
代理個人牌照: S-257117
電話 91684919
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 清水灣半島 第07座 33/F 6.350 2023-02-06
將軍澳 清水灣半島 第08座 38/E 6.350 2023-01-30
將軍澳 清水灣半島 第08座 38/E 6.350 2023-01-30
將軍澳 清水灣半島 第07座 45/G 6.050 2023-01-17
將軍澳 清水灣半島 第02座 29/B 9.360 2023-01-11
將軍澳 清水灣半島 第02座 29/B 9.360 2023-01-11
將軍澳 清水灣半島 第02座 29/B 9.360 2023-01-11
將軍澳 清水灣半島 第02座 29/B 9.360 2023-01-11
將軍澳 清水灣半島 第02座 29/B 9.360 2023-01-11
將軍澳 清水灣半島 第06座 47/D 6.700 2023-01-06
將軍澳 清水灣半島 第06座 47/D 6.700 2023-01-06
將軍澳 清水灣半島 第06座 48/E 6.500 2022-12-20
將軍澳 清水灣半島 第06座 48/E 6.500 2022-12-20
將軍澳 清水灣半島 第06座 48/E 6.500 2022-12-20
將軍澳 清水灣半島 第06座 48/E 6.500 2022-12-20
將軍澳 清水灣半島 第08座 12/C 7.380 2022-12-19
將軍澳 清水灣半島 第02座 42/A 14.900 2022-12-02
將軍澳 清水灣半島 第02座 42/A 14.900 2022-12-02
將軍澳 清水灣半島 第02座 42/A 14.900 2022-12-02
將軍澳 清水灣半島 第01座 26/B 8.800 2022-11-29
banner
banner