CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$9500000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-03000782
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 清水灣半島 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 10,520.49
呎價(實用) $ 13,888.89
樓層 高層
單位
房間 3
建築面積(呎) 903
實用面積(呎) 684
樓齡(年) 19
刊登日期 2020-03-31
備註 屋苑可養狗
聯絡人 黃 小姐
代理個人牌照: S-257117
電話 91684919
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 清水灣半島 第05座 48/D 7.930 2021-07-20
將軍澳 清水灣半島 第02座 7/D 12.600 2021-07-19
將軍澳 清水灣半島 第07座 18/H 8.680 2021-07-14
將軍澳 清水灣半島 第07座 38/E 8.180 2021-07-12
將軍澳 清水灣半島 第06座 25/D 7.850 2021-07-02
將軍澳 清水灣半島 第05座 12/A 9.400 2021-06-29
將軍澳 清水灣半島 第08座 12/D 7.880 2021-06-29
將軍澳 清水灣半島 第05座 12/A 9.400 2021-06-29
將軍澳 清水灣半島 第08座 12/D 7.880 2021-06-29
將軍澳 清水灣半島 第08座 57/D 8.800 2021-06-28
將軍澳 清水灣半島 第08座 47/F 8.080 2021-06-24
將軍澳 清水灣半島 第08座 47/F 8.080 2021-06-24
將軍澳 清水灣半島 第08座 47/F 8.080 2021-06-24
將軍澳 清水灣半島 第03座 28/A 13.860 2021-06-18
將軍澳 清水灣半島 第06座 8/A 8.550 2021-06-16
將軍澳 清水灣半島 第06座 37/E 7.750 2021-06-16
將軍澳 清水灣半島 第08座 49/B 8.660 2021-06-15
將軍澳 清水灣半島 第07座 7/A 9.200 2021-06-15
將軍澳 清水灣半島 第06座 11/G 6.390 2021-06-10
將軍澳 清水灣半島 第06座 11/G 6.390 2021-06-10