CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$14200000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-04000797
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 清水灣半島 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 10,380.12
呎價(實用) $ 13,719.81
樓層 高層
單位
房間 4
建築面積(呎) 1368
實用面積(呎) 1035
樓齡(年) 19
刊登日期 2020-04-10
備註
聯絡人 黃小姐 小姐
代理個人牌照: S-257117
電話 91684919
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 清水灣半島 第05座 40/C 8.450 2021-09-14
將軍澳 清水灣半島 第06座 56/C 8.580 2021-09-13
將軍澳 清水灣半島 第02座 28/B 9.800 2021-09-10
將軍澳 清水灣半島 第02座 28/B 9.800 2021-09-10
將軍澳 清水灣半島 第08座 46/B 8.750 2021-09-10
將軍澳 清水灣半島 第06座 26/F 8.180 2021-09-03
將軍澳 清水灣半島 第07座 46/A 9.780 2021-08-26
將軍澳 清水灣半島 第07座 46/A 9.780 2021-08-26
將軍澳 清水灣半島 第06座 42/G 7.180 2021-08-25
將軍澳 清水灣半島 第08座 37/H 9.300 2021-08-25
將軍澳 清水灣半島 第08座 37/H 9.300 2021-08-25
將軍澳 清水灣半島 第07座 46/A 9.780 2021-08-26
將軍澳 清水灣半島 第06座 42/G 7.180 2021-08-25
將軍澳 清水灣半島 第08座 37/H 9.300 2021-08-25
將軍澳 清水灣半島 第08座 37/H 9.300 2021-08-25
將軍澳 清水灣半島 第07座 46/A 9.780 2021-08-26
將軍澳 清水灣半島 第06座 42/G 7.180 2021-08-25
將軍澳 清水灣半島 第08座 37/H 9.300 2021-08-25
將軍澳 清水灣半島 第08座 37/H 9.300 2021-08-25
將軍澳 清水灣半島 第06座 42/G 7.180 2021-08-25